Header

IMG-20160111-WA0001 IMG-20151230-WA0009 IMG-20151230-WA0008

بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان از هسته ی مشاوره ثامن الائمه ناحیه یک زاهدان باحضور معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی استان

IMG-20160118-WA0002 IMG-20160102-WA0000 IMG-20160102-WA0001

بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان از مدارس ناحیه دو شهر زاهدان با حضور کارشناس ناحیه جهت بررسی فعالیت های مشاوره، آسیب شناسی در دانش آموزان و نیاز سنجی مشاوران به منظور برگزاری الویت های آموزشی مشاوران استان.

IMG_20151114_112736_BURST001_COVER

IMG_20151114_100455

 

 

IMG_20151114_112629IMG_20151114_110733IMG_20151114_093130_1IMG_20151114_112603